این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

توضیحات اولیه در مورد ارسال یک مقاله جدید :
- قبل از اقدام به ارسال مقاله ، حتما راهنمای نگارش مقالات موجود در سایت همایش که در اینجا قرار دارد را مطالعه نمایید!

- شما تا پایان مهلت تعیین شده جهت ارسال مقالات فرصت دارید که اصل مقاله خود را ارسال کنید