این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


صفحه اصلی > تاریخ های مهم
.: تاریخ های مهم


 
مهلت ارسال مقالات:
 
1 آبان الی 20 دی ماه 1398
5 بهمن ماه 1398 
20 بهمن ماه 1398

20 اردیبهشت 1399

اعلام نتایج داوری مقالات:

1 اسفند 1398 

20 تیر 1399

آخرین مهلت ثبت نام:
 
10 اسفند 1398
اعلام خواهد شد.

زمان برگزاری همایش:

  3 و 4 اردیبهشت 1399

  16 الی 19 شهریور 1399