این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > ساختار سازمانی همایش > دکتر مجید ایرانمنش (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)( نماینده انجمن در کمیته برگزاری)
.: ساختار سازمانی همایش  >  دکتر مجید ایرانمنش (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)( نماینده انجمن در کمیته برگزاری)

دکتر مجید ایرانمنش (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)