این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

نکته مهم در مورد گواهی های ارایه و هزینه

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس توجه داشته باشند که حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 99/6/24 می توانند اشکالات احتمالی گواهی های خود را به ایمیل کنفرانس به آدرس icors2020@shahroodut.ac.ir ارسال بفرمایند. با توجه به تعطیل شدن دبیرخانه کنفرانس به درخواست های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شرکت کنندگان محترم در کنفرانس توجه داشته باشند که حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 99/6/24 می توانند اشکالات احتمالی گواهی های خود را به ایمیل کنفرانس به آدرس icors2020@shahroodut.ac.ir ارسال بفرمایند. با توجه به تعطیل شدن دبیرخانه کنفرانس به درخواست های بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

بازگشت1399/06/20
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !