این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

روش دوم پرداخت هزینه ها

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس که از طریق کنترل پنل خود موفق به پرداخت هزینه ها نمی شوند می توانند از روش زیر هزینه های شرکت در کنفرانس را پرداخت بفرمایند.

 شرکت کنندگان محترم در کنفرانس که از طریق کنترل پنل خود موفق به پرداخت هزینه ها نمی شوند می توانند از روش زیر هزینه های شرکت در کنفرانس را پرداخت بفرمایند. لطفا هزینه کنفرانس را به کارت بانک تجارت به شماره 

5859831168457579

به نام حجت احسنی طهرانی واریز بفرمایید و  تصویر فیش واریزی را به همراه مشخصات دقیق خود به ایمیل کنفرانس به آدرس icors2020@shahroodut.ac.ir ارسال بفرمایید. 


بازگشت1399/06/06
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !