این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

کاهش هزینه های کنفرانس

با توجه به برگزاری کنفرانس به صورت مجازی هزینه های شرکت در کنفرانس کاهش یافت.

با توجه به برگزاری کنفرانس به صورت مجازی، هزینه های شرکت در کنفرانس به صورت زیر تغییر نمود.
1- هزینه شرکت در کنفرانس همراه با مقاله برای اعضای هیات علمی 2500000 ریال
2- هزینه شرکت در کنفرانس همراه با مقاله برای دانشجویان 1800000 ریال
3- هزینه شرکت در کنفرانس همراه با مقاله برای سایرین 2500000 ریال
4- هزینه شرکت در کنفرانس بدون مقاله برای تمام افراد 500000 ریال
5- هزینه مقاله مازاد 500000 ریال

در ضمن کلیه مبالغ مازاد شامل حق ثبت نام، اسکان و غذا که قبلا توسط شرکت کنندگان واریز شده است، برگشت داده خواهد شد. نحوه برگشت مبالغ مازاد در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.


بازگشت1399/04/24
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !