این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

گواهی ارایه مقالات بعد از انجام تصحیحات

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس. با سلام و احترام. فایل نهایی گواهی ارایه مقالات بعد از انجام تصحیحات پیشنهادی اماده شده است.


ادامه مطلب1399/06/30

کتابچه اولیه مقالات کنفرانس

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس. با سلام و احترام
احتراما، نسخه اولیه (چاپ نشده) مقالات ارایه شده در کنفرانس آماده شده است. این مقالات به ترتیب حروف الفبا نویسنده اول مقاله چیده شده است.


ادامه مطلب1399/06/25

گواهی ارایه مقالات

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند گواهی ارایه مقالات شما آماده شده است.


ادامه مطلب1399/06/20

گواهی شرکت در کنفرانس و پرداخت هزینه ها

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند گواهی شرکت در کنفرانس و پرداخت هزینه شما آماده شده است.


ادامه مطلب1399/06/20

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر