این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

آغاز ثبت نام و دریافت مقالات

دریافت مقالات از اول آبان ماه الی 20 دی ماه 1398 انجام خواهد شد.( بر روی ادامه مطلب کلیک نمایید)


ادامه مطلب1398/04/10

صفحه اولصفحه قبل111213صفحه بعدصفحه آخر