این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

مجموعه مقالات انگلیسی سیزدهمین کنفرانس تحقیق در عملیات

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند مجموعه مقالات انگلیسی سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات نهایی شده است.


ادامه مطلب1399/08/10

مجموعه مقالات فارسی سیزدهمین کنفرانس تحقیق در عملیات

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند مجموعه مقالات فارسی سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات نهایی شده است.


ادامه مطلب1399/08/10

گواهی نهایی پرداخت هزینه و شرکت در کنفرانس-بعد از انجام تصحیحات

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس. با سلام و احترام. فایل نهایی گواهی هزینه و شرکت در کنفرانس بعد از انجام تصحیحات پیشنهادی اماده شده است.


ادامه مطلب1399/07/02

گواهی های شرکت در کارگاه ها

شرکت کنندگان محترم در کنفرانس. با سلام و احترام. فایل نهایی گواهی های شرکت در کارگاه های آموزشی اماده شده است.


ادامه مطلب1399/07/02

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر