این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


پيوند ها > دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت
.: پيوند ها .:. دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت