این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > داوران >
.: داوران

سرکار خانم دکتر راحله خاندوزی ( دانشگاه گنبد کاووس )

سرکار خانم دکتر فهیمه باروقی ( دانشگاه صنعتی سهند )

سرکار خانم طاهره سیار ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

سرکار خانم دکتر فاطمه طالشیان ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

سرکار خانم نرگس حسین پور ( دانشگاه صنعتی شاهرود )

سرکار خانم فرشته اکبری ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر )

جناب آقای test
صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر