این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

عنوان فایل : شماره صفحه گواهی پرداخت هزینه-بعد از انجام تصحیحات

فرمت فایل : PDF                        حجم فایل : 172 کیلو بایت