این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


اطلاع رسانی > فایل ها >
.: فایل ها

ردیف عنوان دریافت فایللینک اصلی
1راهنمای نصب و راه اندازی Apowersoft
2فرم سوابق علمی سخنران
3راهنمای جامع نرم افزار Apowersoft
4الگوی پاورپوینت ارایه مقاله
5راهنمای تهیه فیلم ارایه مجازی
6برنامه سخنرانی های آنلاین
7لیست سخنرانیهای آفلاین
8کارگاه دکتر پایدار
9کارگاه دکتر ایرانمنش
10مقالات فارسی:1- ابراهیمی-امیرپور
11مقالات فارسی: 2-امیری-بلجه
12مقالات فارسی: 3- بنی هاشمی-جوادیان
13مقالات فارسی: 4-جوکار-حیدریان
14مقالات فارسی: 5: خانجانی-رجایی
15مقالات فارسی:6-رستمی-روشن ضمیر
16مقالات فارسی: 7-زارع فرخادی-سمیع
17مقالات فارسی: 8: شامبیاتی-صمدی فروشانی
18مقالات فارسی: 9-صنعت نگار-عنبرزاده
19مقالات فارسی: 10-عندلیب-قلاوند
20مقالات فارسی: 11-کارگر-محمودی
21مقالات فارسی: 12-مختاری-میرحسنی
22مقالات فارسی: 13-نادرشاهی-نیکوبین
23مقالات فارسی: 14-هاشمی-یوسف زاده
24فهرست مقالات فارسی به ترتیب حروف الفبا
25فهرست مقالات انگلیسی به ترتیب حروف الفبا
26مقالات انگلیسی: 1-عبدالحسین زاده-لطفی
27مقالات انگلیسی: 2-مردان پور-سیار
28مقالات انگلیسی: 3-سیاری-زینال
29گواهی ارایه مقالات اصلاح شده
30شماره صفحه گواهی ارایه بعد از اصلاحات
31گواهی نهایی شرکت در کنفرانس و پرداخت هزینه-بعد از انجام اصلاحات
32شماره صفحه گواهی پرداخت هزینه-بعد از انجام تصحیحات
33گواهی شرکت در کارگاه زنجیره تامین گردشگری پایدار-دکتر پایدار
34گواهی شرکت در کارگاه ریسک و شتاب دهنده ها-دکتر ایرانمنش
35راهنمای ثبت نام در کنفرانس
36راهنمای دانلود فایل مقالات تایید شده
37پوستر همایش
38فایل (word) نگارش مقالات به فارسی
39فایل (word) نگارش مقالات به انگلیسی