این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

مدیریت ارجاع دهی به مندلی-شرکت کنندگان کنفرانس

1399/02/03
دکتر مهدی طلوع
ظرفیت 30 نفر

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "مدیریت ارجاع دهی به مندلی (MENDELEY)" توسط دکتر مهدی طلوع

لينك اصلي

مدیریت ارجاع دهی به مندلی-افرادی که در کنفرانس شرکت نکرده اند.

1399/02/03
دکتر مهدی طلوع
ظرفیت 30 نفر

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "مدیریت ارجاع دهی به مندلی (MENDELEY)" توسط دکتر مهدی طلوع

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر