این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


درباره همایش > کارگاههای آموزشی >
.: کارگاههای آموزشی

راهنمای نرم افزار گمز-شرکت کنندگان کنفرانس

1399/02/04
دکتر مهدی طلوع
ظرفیت 30 نفر

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "راهنمای نرم افزار گمز (GAMZ)" توسط دکتر مهدی طلوع

لينك اصلي

راهنمای نرم افزار گمز -افرادی که در کنفرانس شرکت نکرده اند.

1399/02/03
دکتر مهدی طلوع
ظرفیت 30 نفر

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "راهنمای نرم افزار گمز (GAMZ)" توسط دکتر مهدی طلوع

لينك اصلي

زنجیره تامین گردشگری پایدار-شرکت کنندگان در کنفرانس

1399/02/04
دکتر محمد مهدی پایدار
ظرفیت 30 نفر

صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین صنعت موردتوجه قرارگرفته و از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به‌طوری‌که سهم گردشگری بین‌المللی در فعالیت‌های اقتصادی جهان به‌طور مداوم روبه افزایش است. امروزه صنعت گردشگری به‌قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را «صادرات نامرئی» نام نهادند.

با ‌گسترده‌تر شدن صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان، برخی از کشورهای پیشرو در این صنعت با مسائلی ناشی از آثار نامطلوب بر منابع طبیعی، محیط‌زیست، آلایندگی‌ها، الگوی مصرف و نظام‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. امروزه با افزایش شمار گردشگران در سطح جهان و باهدف حفظ، حراست و حمایت از محیط‌زیست، ساختارهای اجتماعی، فرهنگ‌ها و آداب‌و‌رسوم، مفهوم تازه «گردشگری پایدار» موردتوجه عده زیادی قرارگرفته است. برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری به شاخص‌هایی اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی که این شاخص‌ها در ارتباط با یکدیگر بوده و تأثیر متقابلی بر هم دارند، نیاز است. اهمیت موضوع گردشگری پایدار در سطح جهان به‌اندازه‌ای است که سال ۲۰۱۷ میلادی از سوی سازمان جهانی جهانگردی به‌عنوان سال جهانی «گردشگری پایدار: ابزاری برای توسعه» برگزیده شد.بخش اعظم ادبيات مرتبط با مديريت زنجيره تأمين بر صنايع توليدي متمركز بوده و توجه کم‌تری به بخش خدمات معطوف داشته است. به‌طورکلی زنجيره تأمين گردشگری پایدار به‌صورت شبکه‌ای از سازمان‌های فعال در زمينه گردشگري تعريف می‌شود كه دامنه‌ای از فعالیت‌های مختلف، از پشتيباني کالاها و خدمات مختلف گردشگري گرفته تا توزيع و بازاريابي محصول نهايي مربوط به گردشگري با رعایت جنبه­های اقتصادی­، زیست محیطی و اجتماعی را انجام می‌دهند و شامل دامنه‌ای گسترده از مشارکت‌کنندگان در هر دو بخش خصوصي و دولتي است.

لينك اصلي

زنجیره تامین گردشگری پایدار-برای افرادی که در کنفرانس شرکت نکرده اند.

1399/02/04
دکتر محمد­مهدی پایدار-


دانشیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ظرفیت 30 نفر

صنعت گردشگری در دهه‌های اخیر به‌عنوان مهم‌ترین صنعت موردتوجه قرارگرفته و از رشد چشمگیری برخوردار بوده است به‌طوری‌که سهم گردشگری بین‌المللی در فعالیت‌های اقتصادی جهان به‌طور مداوم روبه افزایش است. امروزه صنعت گردشگری به‌قدری در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را «صادرات نامرئی» نام نهادند.

با ‌گسترده‌تر شدن صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان، برخی از کشورهای پیشرو در این صنعت با مسائلی ناشی از آثار نامطلوب بر منابع طبیعی، محیط‌زیست، آلایندگی‌ها، الگوی مصرف و نظام‌های اجتماعی مواجه شده‌اند. امروزه با افزایش شمار گردشگران در سطح جهان و باهدف حفظ، حراست و حمایت از محیط‌زیست، ساختارهای اجتماعی، فرهنگ‌ها و آداب‌و‌رسوم، مفهوم تازه «گردشگری پایدار» موردتوجه عده زیادی قرارگرفته است. برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری به شاخص‌هایی اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و فرهنگی که این شاخص‌ها در ارتباط با یکدیگر بوده و تأثیر متقابلی بر هم دارند، نیاز است. اهمیت موضوع گردشگری پایدار در سطح جهان به‌اندازه‌ای است که سال ۲۰۱۷ میلادی از سوی سازمان جهانی جهانگردی به‌عنوان سال جهانی «گردشگری پایدار: ابزاری برای توسعه» برگزیده شد.بخش اعظم ادبيات مرتبط با مديريت زنجيره تأمين بر صنايع توليدي متمركز بوده و توجه کم‌تری به بخش خدمات معطوف داشته است. به‌طورکلی زنجيره تأمين گردشگری پایدار به‌صورت شبکه‌ای از سازمان‌های فعال در زمينه گردشگري تعريف می‌شود كه دامنه‌ای از فعالیت‌های مختلف، از پشتيباني کالاها و خدمات مختلف گردشگري گرفته تا توزيع و بازاريابي محصول نهايي مربوط به گردشگري با رعایت جنبه­های اقتصادی­، زیست محیطی و اجتماعی را انجام می‌دهند و شامل دامنه‌ای گسترده از مشارکت‌کنندگان در هر دو بخش خصوصي و دولتي است.

لينك اصلي
صفحه اولصفحه قبل12 صفحه بعدصفحه آخر