این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
  پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 


 
مجموعه مقالات فارسی سیزدهمین کنفرانس تحقیق در عملیات
به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند مجموعه مقالات فارسی سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات نهایی شده است.
1399/08/10 ادامه مطلب


مجموعه مقالات انگلیسی سیزدهمین کنفرانس تحقیق در عملیات
به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند مجموعه مقالات انگلیسی سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات نهایی شده است.