پیام رسان‌های کنفرانس
 
  @icors2020shahrood

           کد اختصاصی:
          99190-45701 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

تمدید مهلت پرداخت هزینه های کنفرانس

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند، مهلت پرداخت هزینه های کنفرانس تا روز 99/5/24 تمدید شده است.


ادامه مطلب1399/05/21

راهنمای پرداخت هزینه های کنفرانس (مجازی)

به اطلاع پژوهشگران ارجمند می رساند که راهنمای پرداخت هزینه های کنفرانس در ادامه آمده است و پژوهشگران ارجمند می توانند با کمک این فایل راهنما هزینه های کنفرانس را پرداخت بفرمایند.


ادامه مطلب1399/05/11

فعال شدن مجدد بخش پرداخت هزینه ها

به اطلاع شرکت کنندگان محترم در کنفرانس می رساند، با توجه به اینکه بعضی از عزیزان موفق به پرداخت هزینه های کنفرانس نشده اند بخش پرداخت هزینه ای کنفرانس در صفحه کاربری شما فعال شده است و شما عزیزان می توانید حداکثر تا تاریخ 20 مرداد هزینه ها را واریز بفرمایید. قابل ذکر است که این تاریخ تمدید نخواهد شد.


ادامه مطلب1399/05/11

راهنمای پرداخت هزینه های کنفرانس (مجازی)

روش پرداخت هزینه های کنفرانس در ادامه توضیح داده شده است.


ادامه مطلب1399/05/11

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر